Guidad visning av Campusarboretet

Guidad visning av Campusarboretet

Följ med på en visning av Campusarboretet som ibland också kallas för Skogshögskolans arboretum. Anmälan görs via formulär på umea.se/senior efter den 12 augusti.

I slutet av 1970-talet, parallellt med anläggandet av arboretet i Bagg­böle, påbörjades också ett litet campus­arbo­retum på universitetsom­rådet i Umeå. Trädsamlingen spreds ut runt den då nybyggda Skogs­hög­skolan (numera skogsvetenskap­liga fakul­teten vid SLU), och syftet var främst att den skulle användas i undervisning.
Samling: Utanför IKSU Sport, busshållplats IKSU-hallen
Anmälan görs via formulär på umea.se/senior efter den 12 augusti.
Endast en person per e-postadress – meddela snarast/avanmäl vid förhinder.
Vid ihållande regn ställer vi in – meddelas via mejl samma dag kl. 12 Arrangeras av Kultur för seniorer