Gunilla Samberg, SomKropp – till Marie och Marlene, Umeå konsthall 7/9-3/11

I utställningen ”SomKropp – till Marie och Marlene” gestaltar konstnären Gunilla Samberg flickors utsatthet kontra rätten till kropp och liv, fantasi och framtid. Utställningen består av verk i olika tekniker, installationer och objekt.

Sambergs utställning tar avstamp i balettflickan Marie Geneviève van Goethems livsöde från slutet av 1800-talet. Marie var dansös vid Parisoperan och konstnären Edgar Degas favoritmodell. Berättelsen knyter an till Metoo-rörelsens Nu får det vara nog och utställningen länkar samman förfluten tid och nutid. Samberg vill med utställningen upprätta Maries heder, befria henne och hennes medsystrar från skam och häva tystnadskulturen för gott.

Gunilla Samberg är född 1945 i Umeå där hon också bor och arbetar. Med klimatet, demokratin och feminismen i fokus, jobbar hon med många olika uttryckssätt i sin konst. Performance och samskapande arbetsprocesser har blivit en återkommande metod.

Utställningen ”SomKropp – till Marie och Marlene” visas i Umeå konsthall 7/9–3/11 2019. Se mer om utställningen och programmet som hör till på www.umea.se/konst.