Gustav Rosén – från fridsstörare till en man i staten

Nykterhetsagitator, VK-redaktör, lokalpolitiker, minister, landshövding… Rosén hade många roller! Arkivforskaren Cuno Berhardsson ger i sin föreläsning en beskrivning av denna viktiga Västerbottensprofil. Västerbottens museum, Umeå.