Haka – Just Art

Verkligheten 2017 inlett samarbeten med olika visionära konstnärsdrivna initiativ i Sverige. Genom att skapa egna konstcentrum som tar konsten och platsen på allvar formar de ett utrymme att verka och bo på utanför de större konstmetropolerna. Verkligheten presenterar nu Haka som var med och startade Köttinspektionen i Uppsala. Haka består av Anna-Karin Brus, Natasha Dahnberg, Agneta Forslund, Katarina Sundkvist Zohari och Helena Laukkanen.

Haka har arbetat ihop under 15 år och till utställningen Just Art på Verkligheten har Haka tagit avstamp från ett tidigare projekt som kretsade kring frågeställningen om man kan vara konstnär och curator samtidigt. Frågan väcktes när gruppen var med och startade kulturplattformen Köttinspektionen i Uppsala och de dubbla rollerna blev tydliga. Är alla utställningar curerade eller kan konstnärer arbeta helt fritt utan att påverkas av kreativa curatorer som sätter sin prägel på den konstnärliga processen? Eller kan det vara en berikande symbios där curatorn lyfter konsten till nya höjder? Kan man curera en ocurerad utställning där konsten är sig själv nog?

Det gemensamma med med utställningen Just Art är tiden och platsen men konsten får vara fri från påverkan av en övergripande titel och tema. I denna stund arbetar konstnärerna i haka med helt enskilda idéer, befinner sig i helt olika sinnestillstånd och lägen. Beroende på om de har utställningar framför eller bakom sig, nystartade samarbeten eller just avrundat större projekt så befinner de sig i konstant i rörelse. Utställningen på Verkligheten är sammansatt av de olika projekt som gruppen just nu arbetar med.