Håll kontakten – ett forskningsprojekt om upplevd ensamhet

Håll kontakten – ett forskningsprojekt om upplevd ensamhet

Doktorand Therese Nordin och professor Ingeborg Nilsson berättar om forskningsprojektet, Håll kontakten. Tycker du att möjlighet till social gemenskap är viktigt även för seniorer som har hemtjänst? Då ska du ta del av detta föredrag. Sänds även digitalt. Seniortorget, Renmarkstorget 15.

Forskningsprojektet Håll Kontakten, ska stötta hemtjänstpersonal att uppmärksamma seniorer som upplever ensamhet. I projektet har en arbetsmetod utvecklats, som kommer att testas i hemtjänstverksamheter och vi planerar även att involvera seniorer.

Kom och hör mer om ett unikt projekt som vill minska ensamhet och stötta seniorer som har hemtjänst att fortsätta ha socialt umgänge och sociala sammanhang.