Hälsosamt åldrande

Ellinor Larsson, Med dr och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, berättar om hur sociala medier och internet kan bidra till det sociala livet för seniorer och erfarenheter av olika kontaktforum som testats.

Ellinor Larsson, Med dr och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg, berättar om hur sociala medier och internet kan bidra till det sociala livet för seniorer och erfarenheter av olika kontaktforum som testats.
Arrangeras av Ersbodabiblioteket och Ersboda Folkets Hus.