Handarbete i textilutställningen

Välkommen till aktiviteter i utställningen Textil. Vi inspirerar varandra till handarbete. Inga förkunskaper krävs och material finns på plats för den som ej tar med eget handarbete. Personal handleder och inspirerar.

Onsdag 16 maj: Sticka sjalar.