Har du hört talas om Hälsopeppen?

Har du hört talas om Hälsopeppen?

Ta del av en informationsföreläsning om projektet Hälsopeppen. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Hälsopeppen är en åtta veckors hälsokurs för seniorer som varvar aktiviteter på temat hälsa med evidensbaserad teori om levnadsvanor och livsstilsfaktor. Materialet är förpackat och mallat, innefattande färdiga föreläsningar, deltagarhäften, veckobrev och ledarhandledning.

Som komplement till aktiviteter ute i närings-/föreningslivet så kan man nu välja att inkludera Hälsopeppen i sin befintliga verksamhet där kanske det redan finns olika grupper.

Det finns också möjlighet till individuell träning eller digital gemensam träning via inspelade seniorträningsprogram indelade i balans, styrka och kondition.

Nyfiken? Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Föreläsare: Anna Millgård, legitimerad sjukgymnast/projekthandläggare och Sanna Freiholtz,