Hemvändarcafé i Hummelholm

Hemvändarcafé i Hummelholm tors 19 juli i byagården kl 11.00-16.00.
Alla välkomma!

Hemvändarcafé i Hummelholm tors 19 juli i byagården kl 11.00-16.00.

Alla välkomma!

I Hummelholm finns även besöksmålet Hummelholms naturreservat som består av vackra slåtterängar invid Öreälven.