Henrik Arnstad bokomslag

Henrik Arnstad: Hatade demokrati: de inkluderande rörelsernas ideologi och historia

Demokrati är ett mycket gammalt fenomen, kanske lika gammalt som mänskligheten? Dess bultande hjärta är en samhällssyn vars grund är inkludering och dialog.
Henrik Arnstad, författare och journalist, har i sin bok Hatade demokrati skildrat demokratins ideologi och historia, från forntid till i dag.
Sön 11 nov kl. 15.00 på Vävenscenen

.
Demokrati är ett begrepp som används dagligen. I det offentliga samtalet, i debatter, på ledarsidor och kultursidor, bland opinionsbildare och runt fikabord .Alla kallar sig demokrater. Men den som frågar vad begreppet demokrati egentligen betyder får osäkra svar. Vi har glömt vad demokrati är – därmed är demokratin sårbar.

Boken Hatade demokrati: de inkluderande rörelsernas ideologi och historia utgår från nutida forskning och ideologianalys, för att förklara och berätta hur demokrati kan tolkas – främst som ideologi, inte enbart som statsskick.
Boken berättar om relationen mellan den demokratiska ideologins kärna – inkludering och dialog – samt dess manifestationer; som fria val, yttrandefrihet och rättssäkerhet.
Men boken är också ett aktuellt verk, som tar ställning för demokratin i en tid då denna ideologi är hotad och på tillbakagång. I Sverige, Europa och världen.

Föreläsningen ingår som ett delprogram i c/o Väven- Demokratin beror på oss