Historisk vandring i Djupvik/Sandvik, Holmsund lördag 2 juni kl 13.00

Sven Hanell tar oss med på vandring i ett kulturhistoriskt område. Samling på parkeringen ”Gamla sporthallen” nedanför korsningen Storgatan-Sandviksvägen.