HOPP DAGEN Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.

HOPP DAGEN Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.
Lär mer om skydd, konsekvenser och läkning. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med anknytning till folkhälsomålen.

HOPP DAGEN Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.
Lär mer om skydd, konsekvenser och läkning. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med anknytning till folkhälsomålen.

Program torsdag 22 februari 2018 i Skellefteå
Mötesordförande Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet
09.00 – 09.15 Välkommen att vara modig med oss! Ulla-Britt Bergström, Skellefteå Lions Club, Peter Eriksson, LP-föreståndare och Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet
09.15 – 10.00 Om vikten av att lyssna på barn när de berättar. Att vara en av 1,7 miljoner som lever med erfarenhet av sexuella övergrepp från barndomen. Sara och Malin HOPP Skellefteå
10.00 – 10.20 Förfriskningar, kaffe/te och smörgås till självkostnadspris
10.20 – 11.30 Sexuella övergrepp mot barn – ett samhällsproblem. Från tigandets till talandets tid. Men sen då? Nea Mellberg, doktor i sociologi, Umeå universitet
11.35 – 12.00 Sexuella övergrepp på barn signaler, problembeteenden och symtom. Traumatogena modellen. Annika Lundegårdh, Malin och Sara
12.00- 13.15 Lunch på egen hand
13.15 – 14.00 Våldtäkt på män. Jens Lindberg, forskare, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
14.05 – 14.50 Självbestraffning och självskadebeteende efter sexuella övergrepp – hur jobbar vi för att hitta nya bra gränser? Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska, Malin och Sara.
14.50 – 15.10 Förfriskningar, kaffe/te och kaka till självkostnadspris
15.10 – 15.30 Stöd för att överleva sexuella övergrepp Nina Eriksson, ansvarig för kvinno- och ungdomsverksamheten inom LP samt föreståndare för Deborahemmet
15.35 – 16.15 Sympati eller empati? Bemötande: vad kan vi tänka på i mötet med den som har utsatts, den som begår sexuella övergrepp och deras närstående. Hur vill vi bli bemötta för att våga och kunna läka? Verklighet och önskemål. Ulla-Britt Bergström, Annika Lundegårdh, Malin och Sara
16.15 – 16.45 Mod att våga se, våga fråga och våga agera. Sammanfattning och avslutning Ulla-Britt Bergström, Jens Lindberg, Nea Mellberg, Peter och Nina Eriksson, Sara, Malin, Annika Lundegårdh samt deltagare
Plats Pingstkyrkans festlokal, Stationsg 15, Skellefteå
Anmälan sker till Studieförbundet Vuxenskolan. Anmälan är bindande och görs på hemsidan www.sv.se/hoppdagen Välkommen att vara modig med oss, lär dig skydda barn! Dagen är gratis men föranmälan krävs. Om du bokat plats och uteblir faktureras du 250 kr.