HOPP DAGEN Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.

HOPP DAGEN Våga se, Våga fråga och Våga prata om sexuellt trauma.
Lär mer om skydd, konsekvenser och läkning. Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med anknytning till folkhälsomålen.

Program tisdag 20 februari 2018 i Umeå. Mötesordförande Annika Lundegårdh
09.00 – 09.15 Välkommen att vara modig med oss! Ulla-Britt Bergström, Skellefteå Lions Club och Annika Lundegårdh, leg sjuksköterska med traumamedveten omsorg som specialitet
09.15 – 10.00 Om vikten av att lyssna på barn när de berättar. Att vara en av 1,7 miljoner som lever med erfarenhet av sexuella övergrepp från barndomen. Sara och Malin HOPP Skellefteå
10.00 – 10.20 Förfriskningar, kaffe/te och smörgås
10.20 – 11.30 Sexuella övergrepp mot barn – ett samhällsproblem. Från tigandets till talandets tid. Men sen då? Nea Mellberg, doktor i sociologi, Umeå universitet
11.35 – 12.00 Sexuella övergrepp på barn signaler, problembeteenden och symtom. Traumatogena modellen. Annika Lundegårdh, Malin och Sara
12.00- 13.15 Lunch på egen hand
13.15 – 14.00 Våldtäkt på män. Jens Lindberg, forskare, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
14.05 – 14.50 Diskurser om kvinnor i våldtäktsmål. Forskning om hur kvinnor bemöts och beskrivs i domstolar. Maritha Jakobsson, universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
14.50 – 15.10 Förfriskningar, kaffe/te och kaka
15.10 – 15.45 Sympati eller empati? Bemötande: vad kan vi tänka på i mötet med den som har utsatts, den som begår sexuella övergrepp och deras närstående. Hur vill vi bli bemötta för att våga och kunna läka? Verklighet och önskemål. Ulla-Britt Bergström, Annika Lundegårdh, Malin och Sara
15.45 – 16.15 Mod att våga se, våga fråga och våga agera. Sammanfattning och avslutning Ulla-Britt Bergström, Jens Lindberg, Maritha Jakobsson, Nea Mellberg, Sara, Malin, Annika Lundegårdh samt deltagare
Plats KBE303, Stora hörsalen, KBC-huset, Linneaus väg, Umeå universitet. Se karta http://www.umu.se/om-universitetet/kartor/
Pris och Anmälan 100 kronor erläggs i samband med anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan. I anmälningsavgiften ingår förfriskningar. Anmälan är bindande och görs på hemsidan
Huvudarrangörer
Skellefteå Lions Club och HOPP Skellefteå din lokala organisation mot sexuella övergrepp
Medarrangörer Studentföreningen Sosum och Studieförbundet Vuxenskolan
Dagen är möjlig tack vare folkhälsomedel från Västerbottens läns landsting