Hur viktig är MILJÖN för Umeås politiker

Debatt inför kommunval 2018 om partienas inställning att bevara och utveckla miljön i vår kommun.

Kommunpolitiker ställs till svars om kommande satsningar för Umeås framtid: hur viktig är MILJÖN?
Vill vi i Umeå ha den natur som finns…. eller blir det asfalt, höga hus och gräsmatta?
Hur satsas det på bättre kollektiv trafik, cykel- och vandringsleder, hur utvecklas biologisk mångfald och hur minskas miljöfarliga subventioner?
Arne Müller, journalist SVT ställer skrapa frågor. Synpunkter och frågor från väljare välkomnas