Information om Äldrelinjen och Självmordslinjen

Information om Äldrelinjen och Självmordslinjen

Samordnare från Mind i Umeå berättar om två av Minds stödlinjer. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Behöver du någon att prata med? Äldrelinjen och Självmordslinjen erbjuder medmänskligt stöd via telefon.

Du får information om vilket stöd som erbjuds, hur det är att vara volontär och hur du går till väga för att engagera dig. Du behövs!

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållarna. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Julia Johansson och Evelina Byström, Volontärsamordnare, Mind