Informationskväll Umeå Bilkår

Umeå Bilkår erbjuder många olika sätt att engagera sig och göra frivilliga insatser i Hemvärnet och den civila krisberedskapen. Välkommen på vår infokväll så berättar vi mer och ger dig möjligheten att bli medlem!

Vår uppgift är att rekrytera och utbilda fordonsförare till totalförsvaret, dvs både inom den militära delen och den civila. Kort kan man säga att du bidrar med din tid och åtar dig att fylla en plats i Hemvärnet eller den civila krisberedskapen och vi bjuder dig på utbildning, fantastiska upplevelser och en meningsfull och viktig fritidssysselsättning.
Även om du inte vill utbilda dig och engagera dig som fordonsförare så är du välkommen som medlem. Det finns mycket annat man kan engagera sig i om man har tid och lust, kårverksamhet, trafiksäkerhet och totalförsvarsinformation är några exempel.