Informationsträffar om stöd till initiativ på Umeå landsbygd – Bodbyn – Tväråmark

Har ni idéer på utvecklingsprojekt som kan stärka er by? Vid ett antal
informationsmöten berättar vi mer om vilka möjligheter det finns att söka medel
för era idéer. Mötet blir också ett tillfälle att samtala om vad ni vill utveckla i er by.

Informationsträffarna genomförs av Bygderådet Umeå i samverkan med Umeå kommun. Syftet är att informera om möjligheter att söka medel till mindre projekt via så kallad ”Lokalt ledd utveckling”.
Exempel på möjliga projekt kan vara förstudier, event, stigar, skyltning, grillstugor med mera. Det finns även möjlighet att ansöka och upprätta en utvecklingsplan/byaplan.

Inbjudna byar; Bodbyn, Storliden, Fjäderbäck, Degerbyn, Åbyn, Tväråmark, Växtholm, Grundbäck, Åkerbäck

Oavsett om du har en färdig idé eller bara vill veta mer hälsar vi dig varmt välkommen!
Vi håller till i Bodbyns byastuga. Umeå kommun bjuder på fika.

Mer information finns på www.bygderadetumea.se och www.umea.se/landsbygd.