Ingen liten lort

Utställning om författaren Astrid Lindgrens engagemang i barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur och de avtryck hon gjorde i politiken. Plats: Väven, Kommunhörnan, plan 3.

Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt, och vad spelar du själv för roll i det samtalet? Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.
Producent och projektledare: Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.
Utställningen är en del av c/o Väven – Demokratin beror på oss! För merinformation – se www.vaven.se
Lokal: Väven, Kommunhörnan, plan 3
Tid: 9 november – 2 december (mån-tor kl 9-20, fre kl 9-18, lör kl 10-16, sön kl 12-16)