Inställt! Fornfynd vid Umeåälvens mynning, del 2.

Föredraget som skulle ha hållits på Ersboda Folkets Hus fredagen den 22 mars kl 13 är tyvärr inställt. Föredraget kommer istället att hållas under hösten 2019. Nytt datum för arrangemanget kommer att aviseras i Ersboda Folkets Hus folder samt på digitala platser under september 2019.
Föredraget skulle ha arrangerats av Ersbodabiblioteket och Ersboda Folkets Hus.