Interndine – a dinner across borders

Ett möte över gränser där vi skapar integration genom mat, i stadens centrum. Lokal: Umgås matverkstad, plan 4 i Väven.

Workshop-middagen är ett evenemang som skapas av två delar:
– Matlagning av rätter från olika länder: kl 15.00-17.00
– Interdine middag-workshop: kl 17.30 till 20.00

Evenemanget är öppet till alla Språkkaféets deltagare och kommer att ske i Umgås matverkstad på plan 4 i Väven. Vi har plats till 20 personer, plus 8 personer som vill bidra med recept från sitt eget land och matlagning från kl 15.00! Anmäl dig i tid, innan den 10 april för att boka din plats runt bordet eller i matlagningsteamet! Skicka ett mejl till: gaiacroce@gmail.com