Jämsides

Jämsides

Från och med Vävens temadag #metoo 2022 den 12 november kan du se kommunfullmäktiges nya ordförandeklubba och tygvepor som visas i Väven.

2021 var det hundra år sedan kvinnor fick rösträtt i Sverige. Förra året fick därför kommunfullmäktige i Umeå en ny ordförandeklubba. Klubban är formgiven av Umeåkonstnären Gunilla Samberg och heter ”JÄM-SIDES”. Den ska uppmärksamma kvinnors kamp för självständighet, frigörelse och lika medborgerliga rättigheter.

Kommunfullmäktige fick även ta emot fyra tygvepor illustrerade av Maria Persson, grafisk formgivare och illustratör i Umeå. Persson (som också står bakom Instagram-kontot Dagens dam) har gestaltat fyra historiskt viktiga kvinnor inom politiken; Helena Ljungberg, Anna Grönfeldt, Ragnhild Sandström och Margot Wikström.

Ordförandeklubban togs fram av konstverksamheten inom kulturförvaltningen. I samarbete med Umeå kommuns jämställdhetsutskott beställdes även tygveporna. Klubba och vepor överlämnades och invigdes vid sammanträde i Umeå kommunfullmäktige 25 oktober 2021. Mottagare var kommunstyrelsens ordförande Marie-Louise Rönnmark.

Datum: 12-24 november 2022
Lokal: Kommunhörnan, plan 3 i Väven
Visas av: Umeå konsthall, umea.se/konst

Läs mer om klubban och tygveporna på webben: umea.se/kommunochpolitik/manskligarattigheter/jamstalldhet