Jojkens roll – förr och nu!

Jojkens roll – förr och nu!

Varmt välkommen till en eftermiddag med jojk och samtal om jojkens betydelse förr och nu, inspirerat av Karl Tiréns enastående jojksamling. Lokal: Vardagsrummet, Humanisthuset, Umeå universitet.

Jörgen Stenberg, Malå och Sara-Hélen Persson, Ammarnäs öppnar med en konsert där jojken ges uttryck i såväl traditionell som mer modern tappning. Professor em. Gunnar Ternhag delar insikter om Tiréns livsverk som jojksamlare, följt av generaldirektör Dan Lundberg, Statens Musikverk som berättar om nomineringen av Tiréns samling till UNESCO:s världsminnesregister. Eftermiddagen avslutas med ett samtal om jojkens roll genom tiderna.

PROGRAM

12–13 Jojk-konsert
Jörgen Stenberg, jojkare och renskötare verksam inom Malå Sameby
Sara-Hélen Persson, jojkare, lärare i umesamiska, Ammarnäs

13–15 Seminarium
Karl Tirén – hans jojksamling och hans tid,
Gunnar Ternhag, professor em. i musikvetenskap

Karl Tiréns jojksamling som världsminne,
Dan Lundberg, musiketnolog, docent. Generaldirektör för Statens musikverk.

Jojkens roll – förr och nu
Samtal mellan Lena-Maria Nilsson, Jörgen Stenberg, Sara-Hélen Persson, Gunnar Ternhag och Dan Lundberg