Kairos-Samtal i rättan tid

Platsspecifik konst – om att skapa eller återupprätta mening?
Inledare: Eva Skåreus, konstnär och docent
Onsdag 30 november kl 19.00. Hedlundakyrkan, Skolg. 2, Umeå
Fri entré!

Kairos – Samtal i rättan tid
KAIROS är ett begrepp för tid på grekiska. Till skillnad från KRONOS, dvs. klockans tid, betecknar KAIROS den tid som bryter in i nuet, den rätta tiden, den mogna tiden, Gudstiden, den tid som ÄR – en tid med innebörd och betydelse. KAIROS handlar om närvaro, om möte och dialog, och samtal om väsentliga frågor i vår tid.
De senaste årtiondena har KAIROS i kristna teologiska sammanhang förknippats med rop på hjälp från kristna i utsatta situationer, t.ex. från Sydafrika 1985 och från kristna palestinier 2009. I båda dessa dokument finns markeringar mot orättvisor och förtryck och en längtan efter Guds rikes fred.
Mot denna bakgrund inbjuder vi till öppna samtal i HEDLUNDAKYRKAN, Skolgatan 2, om livet, samhället och kristen tro. Efter en kort presentation av de närvarande talar en inledare över dagens tema som vi sedan gemensamt samtalar om. Enkel förtäring erbjuds i form av frukt och vatten eller juice.