Kairos – Samtal i rättan tid

Öppna samtal i HEDLUNDAKYRKAN, Skolgatan 2, om livet, samhället och kristen tro. Efter en kort presentation av de närvarande talar en inledare över dagens tema som vi sedan gemensamt samtalar om. 10 maj klockan 19.00. ”Offentlig konst i Umeå”, inledare är Ann-Catrine Eriksson, universitetslektor i konstvetenskap. Enkel förtäring erbjuds i form av frukt och vatten eller juice.

KAIROS är ett begrepp för tid på grekiska. Till skillnad från KRONOS, dvs. klockans tid, betecknar KAIROS den tid som bryter in i nuet, den rätta tiden, den mogna tiden, Gudstiden, den tid som ÄR – en tid med innebörd och betydelse. KAIROS handlar om närvaro, om möte och dialog, och samtal om väsentliga frågor i vår tid.
De senaste årtiondena har KAIROS i kristna teologiska sammanhang förknippats med rop på hjälp från kristna i utsatta situationer, t.ex. från Sydafrika 1985 och från kristna palestinier 2009. I båda dessa dokument finns markeringar mot orättvisor och förtryck och en längtan efter Guds rikes fred.
Mot denna bakgrund inbjuder vi till öppna samtal i HEDLUNDAKYRKAN, Skolgatan 2, om livet, samhället och kristen tro. Efter en kort presentation av de närvarande talar en inledare över dagens tema som vi sedan gemensamt samtalar om. Enkel förtäring erbjuds i form av frukt och vatten eller juice.