Kairoskafé- Det filosofiska samtalet

Ett samtalscafé med förutsättningslöst funderande kring livets
existentiella frågor. Vi samtalar och reflekterar om vårt förhållande
till naturen och om naturens rätt. Har naturen och andra levande varelser
rättigheter oberoende av människan?

Ett samtalscafé med förutsättningslöst funderande kring livets
existentiella frågor. Vi samtalar och reflekterar om vårt förhållande
till naturen och om naturens rätt. Har naturen och andra levande varelser
rättigheter oberoende av människan?
Ingen föranmälan, inga förkunskaper behövs,
alla erfarenheter kan komma till gagn i samtalet.
Medverkande
Erik Hansson, diakon och Anne-Marie Mullins, samtalsterapeut
Ålidhemskyrkan 24 mars kl. 18.00