Kan man träna minnet?

Kan man träna minnet?

Petra Sandberg, biträdande lektor i psykologi, presenterar det sista föredraget om minnet i en serie om tre. Sänds även digitalt.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Petra Sandberg forskar om minne, åldrande och minnesträning vid Umeå universitet. I detta sista föredrag kommer Petra att prata om olika vägar för att aktivera och stärka sitt minne och vad forskningen visat om detta. Kan man göra något för att förbättra sina minnesförmågor och i så fall vad?

Åhörare på plats har möjlighet att föra en dialog och ställa frågor direkt till föredragshållaren. Åhörare som medverkar digitalt kan ställa frågor i chatten.

Ingen anmälan krävs. Begränsat antal platser.

Föreläsare: Petra Sandberg, biträdande lektor i psykologi vid Institutionen för psykologi, Umeå Universitet.