Kia Jonsson / Återbruk

Kia Jonsson / Återbruk

Välkomna till Umeå stadsbibliotek, Öppen vägg, plan 2.
Utställningen ”Återbruk” visas 17 januari till 19 februari på bibliotekets ordinarie öppettider.

Återbruk är när man tar vara på förbrukat material och gör något nytt av det. Det handlar om att se möjligheterna och värdet i materialet. Och om att använda sitt hantverkskunnande ihop med sin fantasi. Att ta tillvara och göra nytt är att ta ansvar och visa kärlek till varandra och jordens resurser.