Knivmaterielförsäljning SI-Knives Orsa – Ersboda Slöjdförening

Knivmaterielförsäljning – SI-Knives Orsa kommer till oss Tisdag 1 November Kl 18-20,
Ersboda Slöjdförening, Gräddvägen 15A.

Knivmaterielförsäljning – Tisdag 1 November Kl 18-20 hos Ersboda Slöjdförening, Gräddvägen 15A.
SI-Knives Orsa kommer till oss och packar upp knivförnödenheter som blad, skaftämnen,
mellanlägg, limmer, färg, verktyg till knivslöjd.
Välkomna
Frågor ring 070-374 78 75 Sven Olov Nygren