Konsert Love, Love, Love

Konsert Love, Love, Love

en konsert med sånger om kärlek

Madeleine Persson Landby, Susanne Hakola, Lisbeth Fors Malm sjunger och spelar i ett varierat program med sånger om kärlek.