Konsert med Hemvärnets musikkår

Konsert med Hemvärnets musikkår

Hemvärnets musikkår i Umeå är en av landets 25 hemvärnsmusikkårer som förvaltar militärmusikens traditioner i Sverige. Kåren består av frivilliga musiker som repeterar varje vecka och som genomför årliga högvakter vid Stockholms slott, konserter och andra uppdrag för Försvarsmakten inom och utom landet.

Plats: Umeå stads kyrka

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).