Konsert med Umeå Barockensemble & kör med solister

Umeå Barockensemble & kör med solister framför Dixit Dominus av G.F. Händel, samt Missa brevis G-dur av J.S. Bach.

Övriga medverkande:
Bengt Ström, dirigent
Lisbeth Fors Malm, solist
Klara Lindgren, solist
Iris Ridder, solist
Simon Byhamre, solist
Ingemar Grahn, solist

Den unge Händel komponerade ett av sina viktigaste verk – tonsättningen av psalmen ”Dixit Dominus” – när han var 22 år och just hade kommit till Rom. Denna monumentala kyrkliga komposition kräver fem solister, femstämmig kör och femstämmig stråkensemble, och behandlar sångpartierna mindre vokalt och snarare instrumentalt.

Umeå Barockensemble tar sig an verket och kombinerar det med Johann Sebastian Bachs ”Missa brevis i G-dur”. Missa brevis betyder kort mässa, och är en tonsättning av den latinska mässtexten som kortats ner till enbart Kyrie och Gloria. Bach har skrivit fyra lutherska mässor, missae breves, som länge betraktades som mindervärdiga av musikforskningen eftersom Bach återanvände en del material ur dessa även i sina kantater. Vi vill lyfta fram dessa verk och bjuder på mässan i G-dur som är särskilt rik på klangfärg och stämning.

Välkomna!