Konsert ”Spirit and passion”

Konsert ”Spirit and passion”

Med Kjell Fagéus, klarinett och Love Derwinger, piano. Fyra av de mest uttrycksfulla styckena som skrivits för klarinett och piano komponerade av F. Poulenc, R. Schumann, A. Berg och J. Brahms. Kyrkoherde Lena Fagéus läser texter av R.S. Thomas.

Plats: Tegs kyrka
Längd: Ca 60 minuter

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).