Konsert: Varsamhet [Umeå Kulturdagar]

Konsert: Varsamhet [Umeå Kulturdagar]

Musik, ord, konst och kyrka i samspel. Poet Susanne Dahl och konstnär Kent Wisti tillsammans med Jakob Koranyi på cello och Kjell Fagéus på klarinett.

”En meditation i ord, ton och bild över människan ställd i relationer till jord, natur, medmänniskor och oss själva. Relationer som kräver varsamhet.”

Plats: Tegs kyrka
Längd: Ca 70 minuter

Samtal kl 16.30 kring det som föreställningen berört.

Med reservation för eventuella ändringar (se webbplats).