Konstnärspresentationer på Bildmuseet

Samtal om skogen i utställningen Åtta grader / Samtida konst om skogen mellan museiintendent Anca Rujoiu och några av utställningens deltagare: Malin Arnell, Gerd Aurell, Toms Kokins, Micael Norberg , Elia Nurvista, Edith Marie Pasquier, Jörgen Stenberg, Lena Ylipää . Språk: engelska . Fri entré

ÅTTA GRADER / SAMTIDA KONST OM SKOGEN

Utställningen presenterar samtida konst som berättar om människans komplexa förhållande till skogen, alltifrån uppfattningen om ett okränkbart egenvärde till föreställningen om något att använda, som en ekonomisk resurs eller en plats för rekreation. Vad är en skog? Och vilka frågor om den är angelägna här och nu?

Genom fotografi, film, skulptur, teckning, textil, ljud och installation bjuder konstnärerna in oss att reflektera över skogen, betraktad och gestaltad ur olika perspektiv och med olika erfarenheter. Deras verk väcker frågor om tradition och framtid, om skogsbruk, markkonflikter, biologisk mångfald och om skogen som en helig plats.

Utställningstiteln Åtta grader är lånad från Jörgen Stenbergs dikt med samma namn.