kulturdialog

Kulturdialog

om kulturlivets framtid i Vilhelmina och Västerbottens län
Ons 20 feb kl 18:00
Folkets Hus sal 1

Välkommen att delta i ett samtal om kulturlivets framtid i Vilhelmina och Västerbottens län

Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för perioden 2020-2023 har påbörjats. Kulturplanen ska målmedvetet beskriva ambitionen för en hållbar och framåtsyftande kulturutveckling i Västerbottens län, som präglas av vår gemensamma vision och ambition – med samverkan som ledord. Vi vill tillsammans med er diskutera lokala förutsättningar för att skapa och ta del i av kultur.

PROGRAM

-Inledning: Ordförande för Kulturutskottet Region Västerbotten

-Presentation: Camilla Thorn Wollnert, regionkulturchef vid Region Västerbotten informerar om kulturplaneprocessen. Kommunens representanter presenterar sig. Representanter för de regionala kulturverksamheterna informerar om sitt uppdrag.

-Workshop: Region Västerbotten leder en workshop som tar sin utgångspunkt i att deltagarna gemensamt identifierar utmaningar och möjligheter att skapa och ta del av kultur i er kommun.

-Fika ca 19:30

-Sammanfattning och avslutning

Anmälan senast 18 februari till monalisa.wallin@vilhelmina.se, tele 0940-14162

Välkomna!