Kvällsaktivitet på Östra Ersboda Äventyrspark

Kvällsaktivitet på Östra Ersboda Äventyrspark tillsammans med Junis Umeå. Alla är välkomna!

Varje fredag mellan 21 juni och 9 augusti, klockan 17.30–20.00, ordnar Junis Umeå lekar och roliga aktiviteter på Östra Ersboda Äventyrslekpark för sommarlediga barn.

För mer information, kontakta ansvarig ledare: Hana Othman 073-821 55 52.

Om du är intresserad av andra roliga aktiviteter som Junis Umeå ordnar under sommarlovet, kontakta verksamhetsledare Zaheda El Nabris: 072-002 16 39.

Aktiviteten är gratis.