Kvällsvandring Isälvsleden

Kvällsvandring längs Isälvsleden ca.10 km Lö 10 juni kl. 16,00
info och anmälan senast 7 juni till www.isalvsleden.se /kontakt- eller ring 070 677 40 55 Anders

Samling vid Q- star Vindeln 10 juni kl 16,00.
Samåkning i egna bilar till start.
Vi vandrar den ”vackraste” delen av Isälvsleden
Medtag ett eget fika. Köttsoppa serveras vid etappmålet.
Uppge ev. allergier vid anmälan.Senast 7 juni
Deltagar avgift 150 kr Barn under 15 år- 50 kr