Kvinnor i svensk fotohistoria

Kvinnornas roll i fotografins historia är mycket större än den plats de har erkänts i historieskrivningen. Men i dag sker en explosion av böcker och utställningar som visar kvinnor i rollen som fotograf och aktör bakom kameran. Lyssna till fotohistoriker Eva Dahlman berätta om kvinnor i svensk fotohistoria!

Kvinnor bakom kameran är en lika gammal företeelse som mediet självt. Brita Sofia Hesselius och Maria Kinberg tillhör den tidiga fotohistorien i Sverige liksom Rosalie Sjöman, Carolina von Knorring och Bertha Valerius.

Vid sekelskiftet 1900 var en tredjedel av landets yrkesfotografer kvinnor. Andelen kvinnliga fotografer i Västerbotten var speciellt stor, Lina Persson i Lavsjö. Dorotea, Annette Boström i Boviken, Skellefteå och Maja Åström i Bureå är några av de kvinnor som arbetade här.

Kvinnornas roll i fotografins historia är mycket större än den plats de har erkänts i historieskrivningen. Men i dag sker en explosion av böcker och utställningar som visar kvinnor i rollen som fotograf och aktör bakom kameran.

När: 18.00 – 19.00 torsdag 15 februari
Plats: Kvinnohistoriskt museum
Fri entré
I samarbete med ABF Umeåregionen

Eva Dahlman är fotohistoriker och etnolog, har arbetat med Nordiska museets fotografisamling och varit curator för många fotografiska utställningar. 2019 kommer en bok om kvinnor bakom kameran i Sverige 1845 -1995 som Dahlman skrivit tillsammans med Magnus Bremmer. Eva Dahlman är vice ordförande vid Centrum för fotografi.

Programpunkten är en fördjupning till utställningen Upphovsmannen är en
www.kvinnohistoriskt.se