Lansering av webbstöd för vården i Umeå

Ett nytt verktyg för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer lanseras i Bergasalen på Norrlands universitetssjukhus. Det handlar om ett nationellt kompetensstöd på webben som ger praktiska råd och information till personal som möter patienter som utsatts för våld. Materialet har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid i samverkan med Socialstyrelsen. Alla som har ett intresse för frågorna är välkomna!

Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen inbjuder till konferens i Umeå tisdag 20 februari 2018
Webbstöd för vården ̵ nytt nationellt kompetensstöd för hälso- och sjukvårdens och tandvårdens arbete mot våld i nära relationer
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och dessutom ett folkhälsoproblem. Forskning har visat på starka kopplingar mellan utsatthet för våld och fysisk och psykisk ohälsa. Hälso- och sjukvården och tandvården har därför en nyckelroll när det gäller att upptäcka och ge stöd till patienter som har utsatts för våld.
På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Nu ska webbstödet lanseras vid fem regionala konferenser med start i Umeå tisdag 20 februari 2018.
”Webbstöd för vården” lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Stödet riktar sig både till hälso- och sjukvården och tandvården.
Välkommen till en dag som både sammanfattar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och lyfter fram det stöd och de verktyg för arbetet som finns tillgängligt för att underlätta och förbättra arbetet i den kliniska vardagen.
Seminariet i Umeå kommer även att streamas.
Tid: Tisdag 20 februari kl 10-15
Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Program
9.30-10.00 Registrering och kaffe
10.00-12.00 Inledning
Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar
• Socialstyrelsens pågående uppdrag inom området våld i nära relation
Kristina Olofsson, utredare, Socialstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar enligt föreskrift och allmänna råd våld i nära relationer
Gabriella Falkelius, jurist, Socialstyrelsen

• Vårdens nyckelroll i arbetet mot våld
Åsa Witkowski, verksamhetschef för patientverksamheten, Nationellt centrum för kvinnofrid
Lunch
13.00-15.00 Viktiga verktyg för vårdens arbete mot våld
• Presentation av Webbstöd för vården och Webbkurs om våld
Annika Engström, projektledare, och Eva Nevelius, informatör, Nationellt centrum för kvinnofrid

Regionala lärande exempel

Avslutning