Lär dig hantera stressen!

Kvällskurs om proaktiv stresshantering. Start 17/9. Du får kunskap och insikt om stressens varningssignaler och uttryck. Med den kunskapen står du bättre rustad om/när stressen runt omkring dig blir ogynnsam och negativ.

Den 17:e september startar vi en kvällskurs som handlar om vad du själv kan göra för att hantera den stress du möter, på ett aktivt och effektivt sätt. Genom utbildning, samtal, övningar och erfarenhetsutbyte får du bättre förutsättningar att hantera stressen. Du får:
– grundkunskap om vilka stressens varningssignaler är. Detta gör att du är bättre rustad om/när stressen blir ogynnsam och negativ.
– olika verktyg som du kan använda dig av när stressen gör sig påmind.
– tillsammans med gruppen göra praktiska övningar för att synliggöra problematiken.
– tid för samtal och reflektioner.

Om du i ett tidigt skede vet vad du ska vara uppmärksam på, blir dina förebyggande åtgärder mycket effektivare.

Enligt Skatteverkets regler kan du använda din friskvårdspeng om du har möjlighet.