Larsen C – Christos Papadopoulos

Larsen C – Christos Papadopoulos

I dansföreställningen Larsen C av Christos Papadopoulos, stämmer människokroppar in i samma eviga takt som ishyllan Larsen C i Antarktis. Och i en drömliknande sekvens framstår de alltmer som överjordiska – eller precis som ett polarlandskap.

10 000 åriga Larsen C är en jättelik hylla av is i Antarktis, uppkallad efter den norska valfångaren kapten Carl A. Larsen, som seglade längs isfronten år 1893. Ishyllan är i ständig rörelse, men dess rörelser är så långsamma att de inte kan uppfattas av de mänskliga sinnena – det är som om takten i dess rörelse absorberas av tid och rum.

I föreställningen Larsen C av Christos Papadopoulos, stämmer människokroppar in i samma eviga takt som ishyllan. Och i en drömliknande sekvens framstår de alltmer som överjordiska – eller precis som ett polarlandskap.

”Larsen C är en metafor för livet som går framåt, för det som är oövervinnerligt”.

– Christos Papadopoulos

I samarbete med Umeå Teaterförening