Lättläst bokcirkel

Vill du bli bättre på svenska?
Lära dig nya ord och läsa böcker?
Är du mellan 15-25 år gammal?
Då ska du vara med här! Tillsammans läser vi boken Okänd värld – nyanlända ungdomar berättar med egna ord.
Torsdagar klockan 16.30-17.30
Skapa formverkstad, plan 4 på Umeå stadsbibliotek. Start 9 november till 14 december.
Drop-in! Frivillig anmälan till anna@kulturstorm.se

Bokcirkeln är ett samarrangemang mellan projektet ”Med egna ord” (Kulturstorm) och projektet ”Lättläst i cirklar” (Umeå kommun).

Projektet Med egna ord finansieras av Allmänna Arvsfonden med stöd av ABF.
Projektet Lättläst i cirklar bedrivs av Umeå kommuns bibliotek med stöd av Kulturrådet.