Lev gott senior!

Lev gott senior!

Du får i dialog ta del av vilka livsstilsfaktorer som enligt forskningen påverkar hälsan.

Seniortorget, Renmarkstorget 15

Det finns en rad livsstilsfaktorer som är särskilt viktiga att ha kännedom om och beakta för att själv kunna göra viktiga val som påverkar ditt liv.

I detta möte/föreläsning träffar du medarbetare från Seniortorget som berättar om de livsstilsfaktorer som enligt forskningen påverkar seniorers fysiska och psykiska hälsa. Tillsammans utbyter vi tankar, erfarenheter och tips. Vad behöver just du för att leva ett gott liv, livet ut?

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Föreläsare: Mia Wåhlin, Seniortorget