Leva som andra?

Har personer med utvecklingsstörning samma rättigheter?
Personer med utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och ha självbestämmanderätt på samma villkor som andra. Men hur fungerar detta konkret i rättsliga sammanhang? Det diskuterar Jur. doktor Therése Fridström Montoya i sin avhandling ”Leva som andra genom ställföreträdare – en rättslig och faktisk paradox”.
Lokal: Funktionsrätt (tidigare HSO) Linnéan, Storgatan 76 i Umeå.

Ofta behöver personer med utvecklingsstörning stöd för att kunna agera i rättssystemet, t ex för att kunna ansöka om insatser från kommuner och landsting som de har rätt till enligt LSS. Sådant stöd kan erhållas genom en god man eller en förvaltare. Reglerna om god man och förvaltare är dock inte i samklang med reglerna i LSS eller med de krav som kan ställas på stöd enligt mänskliga rättigheter.