Livslustdag 3 maj 2017

Välkommen till en spännande dag för personer med funktionsnedsättning och övriga intresserade

Föreläsning den 3 maj kl 12.30-16.15 i Fullmäktigesalen Landstingshuset, Köksvägen 11. Att leva med kemisk intolerans, Bemötandets betydelse – ur de allergiska och överkänsliga individernas synvinkel och Hjärntrötthet samt underhållning.
Anmälan senast 27 april till Tina Mårdvall, Västerbottens läns landsting, 901 89 Umeå
Telefon 072-585 71 99, e-post: tina.mardvall@vll.se