Livslustdag 3 maj kl 13-16

Västerbottens läns landstings arbete med cancervård, Förebyggande levnadsvanor och info om Hjältarnas Hus.

Västerbottens läns landstings arbete med cancervård, Förebyggande levnadsvanor och info om Hjältarnas Hus. Plats: Landstingshuset, Köksvägen 11. Anmälan till Ann-Sofi Grenholm, telefon: 070-785 70 78 eller e-post:
annsofi.grenholm@vll.se