Loke på Pipes

Novembers visor på Pipes fylls helt av undergroundvisans härförare, LOKE från Göteborg.

LOKE har under sitt flitiga turnerande kommit att bli mycket uppskattad för sina genomarbetade texter och sin mycket fokuserade men också spontana scenpersonlighet.
Här återfinns texter som tar sig själva och sin omgivning på fullaste allvar. Texter för kantstötta och skeva. För freaks och original.

Missa inte lördag 17 nov. kl. 14.30.