Lunchföreläsningar på Café Station – Balettakademien

Fredag 15/3
12:00-13:00 hålls den första föreläsningen med Britt-Marie Styrke.
”Dans som dröm och praktik- En tillbakablick på händelser och platser där drömmar om dans blivit möjliga”

Balettakademien fyller 50 år 2019 och i samband med detta kommer vi att presentera ett antal lunchföreläsningar på Cafe Station.

Fredag 15/3
12:00-13:00 hålls den första föreläsningen med Britt-Marie Styrke.

Välkommen!