Mats Jonsson / Fortfarande same

Mats Jonsson / Fortfarande same

Först när Mats Jonssons farfar var död fick hans barn och barnbarn veta att de var samer. Hemligheten hade legat gömd i en svepask, fylld av dokument från farfaderns tid som renskötare.

I svart tusch på vit kartong har Mats Jonsson tecknat historien bakom familjehemligheten allt eftersom han frilade den i arkiv och gamla människors minnen. Under arbetet med serieromanen När vi var samer insåg han att han alltid varit omgiven av samiska föremål och traditioner, utan att förstå deras innebörd. I utställningen på Bildmuseet visar han de samiska spåren tillsammans med sina teckningar, i ett försök att fylla det inre hålrum som tystnaden gräver ut i den som växer upp som assimilerad.