Medias möjligheter i Putins Ryssland

Panelsamtal

Allmänna försvarsföreningen i Västerbotten bjuder in till samtal. Mats Olofsson (VK) leder samtalet mellan journalisterna Patrik Oksanen och Bertholof Brännström.
De ger sin bild av möjligheter och begränsningar i rapporteringen från Ryssland och samtidigt hur Ryssland agerar för att ge sin bild av händelseutvecklingen i landet och intresseområden.